späť

Kontakty

Predajňa je presťahovaná:

SIHO s.r.o.
Popradská 84, 040 11 Košice
Hotline linka: 0915 / 906 332

0915 / 976 025, 0915 / 976 024

Sídlo:

SIHO, s.r.o.
Trieda SNP434/88, 040 11  Košice

IČO: 31734260
IČ DPH: SK 2020489163

zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I. oddiel: so, vložka č. 8471/V

Bankové spojenie:

Fio banka a.s. - 2000325541/8330
SK4483300000002000325541
FIOZSKBAXXX

Tatra banka a.s.- 2629718318/1100
SK9211000000002629718318
TATRSKBX

 

Kontakty:                                         Otváracie hodiny:

Rýchle spojenie: 0915 906 332         Pondelok - Piatok 8.00-17.00
E-mail: info@siho.sk                       Sobota                  8.00-12.00
Web: www.siho.sk


Ostatné kontakty:

Predajňa
mobil:                         
0915 906 332
0915 976 024
0915 976 025

Cyril Saksun: vedúci predajne
0915 976 025
cyril.saksun@siho.sk

Patrik Görčöš, predajca
0915 906 332 
info@siho.sk

Zuzana Dreveňáková Mitrová, manažér spoločnosti
0905 635 072
zuzana.mitrova@siho.sk

Monika Sabová, účtovníčka
uctovnik@siho.sk