späť

Kontakty


Sídlo:

SIHO, s.r.o.
Trieda SNP434/88, 040 11  Košice

IČO: 31734260
IČ DPH: SK 2020489163

zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I. oddiel: so, vložka č. 8471/V

Bankové spojenie:

Fio banka a.s. - 2000325541/8330
SK4483300000002000325541
FIOZSKBAXXX

Tatra banka a.s.- 2629718318/1100
SK9211000000002629718318
TATRSKBX

 

Kontakty:                                        

Rýchle spojenie: 0915 906 332        
E-mail: info@siho.sk                     
Web: www.siho.sk


Ostatné kontakty:

mobil:                         

0915 906 332
0915 976 024
0915 976 025